Vaporize it! Una alternativa a la combustió i a la nicotina

És ben conegut que el consum de cànnabis pot comportar riscos per a la salut de qui el fuma. No obstant això, es coneix menys el mètode de consum que permet reduir una gran part d’aquests possibles danys i alhora ofereix una experiència de consum millorada: la vaporització.

És ben conegut que el consum de cànnabis (productes de la planta de cànem) pot comportar riscos per a la salut de la persona usuària i per al seu entorn. No obstant això, es coneix menys l’instrument que permet reduir una gran part d’aquests possibles danys i a la vegada ofereix una experiència de consum millorada.

La vaporització és diferent del consum per ingestió (a través d’aliments) que produeix efectes diferents i comporta riscos propis. La vaporització és una manera de consumir molt semblant “als porros”, però sense els riscos associats a la combustió. Els vaporitzadors, aparells mecànics o elèctrics, permeten l’escalfament dels cabdells sense arribar al punt de combustió, fet que redueix la creació de substàncies tòxiques i permet reduir la dosi necessària per arribar a l’efecte desitjat. Aquest article et permetrà entendre què és la vaporització i els seus avantatges, però també assenyala els possibles riscos inherents i la forma d’evitar-los per deixar de (mal)gastar el teu cànnabis i de consumir substàncies cancerígenes. En definitiva, una oportunitat per començar a fer més eficient i saludable el teu consum.

Cànnabis i piròlisi

Piròlisi = combustió

Quan et fumes un porro, no només consumeixes cànnabis: absorbeixes una barreja de paper de cargolar, cànnabis i de vegades tabac. En una pipa o bong, t’estalvies el paper, però la manera de consumir és equivalent: cala foc el cànnabis o la barreja. Això genera una piròlisi (o combustió) del material vegetal que es converteix en una brasa que ascendeix a una temperatura d’entre uns 400°C i 600°C. És aproximadament a partir dels 230ºC quan el material vegetal comença la piròlisi, és a dir, es crema.

Piròlisi = malgastar cànnabis

Els principis actius més importants del cànnabis són els fitocannabinoides, que són responsables dels efectes euforitzants o medicinals, així com els terpens, responsables principalment dels sabors i les aromes. Els principis actius s’alliberen del cànnabis a una temperatura més baixa que el punt de combustió.

Entre els fitocannabinoides, el THC s’allibera quan s’escalfa el cànnabis a 157ºC. En el cas dels altres fitocannabinoides (CBD, CBG, CBN, CBC, THCV, etc.) i dels terpens (delta-3-carene, p-cimè, terpineol-4-ol, borneol, alpha-terpineol), s’alliberen en escalfar el cànnabis entre 160°C i 220°C. És a dir, no és necessari escalfar el material vegetal a la temperatura de combustió, per gaudir dels sabors i efectes de la planta!

El menys conegut és que, en arribar al punt de combustió, es destrueix una part enorme dels fitocannabinoides i terpens presents en la planta. Tot just la meitat dels cannabinoides es queden en el fum, i una bona part queda atrapat al cul del porro o s’escapa en forma de fum residual de l’altre extrem del porro.

Piròlisi = substàncies tòxiques

La piròlisi de qualsevol matèria vegetal (principalment la cel·lulosa que compon les plantes) allibera un fum que conté quitrans, metalls pesants, monòxid de carboni, benzè, toluè, naftalè, i altres substàncies tòxiques responsables de malalties cardiovasculars, respiratòries i diversos càncers.

Si això et recorda les campanyes d’informació sobre tabac, és que, a excepció de la nicotina i dels fitocannabinoides, en ser cremats, tant el cànnabis com el tabac alliberen moltes toxines similars. Un estudi recent va identificar com a mínim 110 compostos tòxics en el fum de la combustió del cànnabis, dels quals 69 es van trobar també en el fum del tabac.

Fumar porros, pipa, bong… és gastar més la meitat del producte, a més d’afegir-hi substàncies cancerígenes.

Vaporitzar

Més enllà del consum per ingestió a través d’aliments, que produeix efectes diferents i comporta riscos propis, la vaporització és una manera de consumir semblant als porros, però sense els riscos associats a la combustió.

La vaporització és un procés utilitzat en aromateràpia, a través del qual s’escalfa suaument un material vegetal fins que s’arriba a la temperatura d’alliberament dels compostos desitjats (per exemple, 157ºC). Es produeix així, no una conversió en fum, sinó en vapor.

Com fer-ho?

Amb aquesta finalitat, s’utilitzen vaporitzadors, que són aparells mecànics o elèctrics que permeten un escalfament del material vegetal, però sense piròlisi. Els vaporitzadors tenen dues maneres d’escalfar sense cremar:

  • per contacte amb una superfície calenta (conducció),
  • o sotmetent la matèria vegetal a un flux d’aire calent (convecció), la forma més segura per evitar-ne la combustió, i la més pràctica d’utilitzar.

Hi ha molts tipus de vaporitzador: portable o fix, funcionant a través d’un inflat d’una bossa amb vapor, aspiració per mitjà d’un tub, un embut, etc.

En escalfar per sota dels 230ºC, els vaporitzadors aconsegueixen extreure els compostos actius sense generar la reacció química de piròlisi que produeix les nombroses substàncies tòxiques esmentades anteriorment. Per això, després de vaporitzar-se, un cabdell de cànnabis no es transforma en cendra, sinó que continua íntegre, simplement amb un aspecte sec i amb un color enfosquit. Una mica com els grans de cafè torrats, però no cremats.

A més, la majoria de vaporitzadors permeten triar la temperatura, per poder apropar-se amb el màxim de precisió a la temperatura del fitocannabinoide que es desitja consumir.

La vaporització per reduir els danys

Per a la vaporització com per a tot, és important començar i experimentar amb compte i moderació (te l’expliquem més a baix). Un ús inapropiat de la vaporització també pot comportar danys per a la salut, en particular, un risc d’irritació de vies respiratòries en casos de sobreescalfament, a causa de massa quantitat de vapor aspirada alhora, o d’un vapor massa dens.

No obstant això, el vapor per si mateix sempre serà menys nociu que el fum: està a una temperatura molt menys calenta –fet que les mucoses del coll aprecien– i perd pel camí un 95 % de les substàncies tòxiques generades durant la piròlisi de la matèria vegetal.

La vaporització ben gestionada permet reduir nombrosos riscos sanitaris associats al fum de combustió, facilita el control de la dosi administrada, i redueix la dosi necessària per arribar a un efecte desitjat.

Vaporització adulta

Per als usos entre adults –lúdic, recreatiu, o com el prefereixis anomenar– la vaporització també és de gran ajuda per dissociar el consum de cànnabis del de tabac. Així mateix, vaporitzar redueix les molèsties a nivell social, en particular, els aspectes negatius que es comparteixen amb el consum de tabac: la molèstia del “fumador passiu” que genera el fum per a l’entorn o els veïns, la brutícia de les restes dels porros i les cendres i, també, els riscos associats amb l’ús de foc. Amb tot, la vaporització representa una manera de consumir cànnabis amb responsabilitat, que redueix  el mal per a un mateix i per al teu entorn.

Amb menys productes derivats de la piròlisi i més substàncies aromàtiques, les persones que han fet el canvi cap a la vaporització solen explicar una satisfacció més gran del producte amb menys molèsties respiratòries –com la tos. En dissociar-se del tabac i poder gestionar la dosi de manera molt més precisa, no és estrany veure les persones consumir menys cànnabis i recuperar un cert control sobre el seu consum després de la compra d’un vaporitzador.

Com deixar la combustió i començar la vaporització?

No obstant això, pot costar adaptar-se inicialment a la diferència d’experiència produïda per la inhalació de vapor, més lleuger que el fum dels porros al qual poden estar acostumades les persones que utilitzen cànnabis. La vaporització és una experiència lleugerament diferent, que requereix un temps d’adaptació. Durant aquest temps és astut, com amb moltes coses, començar prenent petites dosis, i esperar fins a sentir els efectes abans de vaporitzar més. Pots fer la transició cap a la vaporització introduint-la a poc a poc en el teu dia a dia.

RdRCannabis - Vaporització

El preu de la vaporització

La vaporització implica una inversió inicial en la compra d’un dispositiu. Tanmateix, a llarg termini, permet un estalvi en quantitats de cànnabis consumides (ja que se’n necessita menys per obtenir el mateix efecte) i, per a molts, és una eina d’ajuda en el cessament del consum de tabac que, també, comporta un estalvi important.

L’existència d’associacions de consumidors de cànnabis pot ser un avantatge, en permetre provar diversos tipus de vaporitzadors per triar el que sigui més convenient per al consum de cada persona. No obstant això, amb o sense pandèmia, cal tenir en compte les mesures de seguretat i neteja dels accessoris dels vaporitzadors de les associacions de consumidors de cànnabis abans del seu ús.

Vaporejat, e-líquids i dabbing

Compte! En aquest article, quan parlem de vaporització, ens referim a la vaporització dels cabdells de cànnabis en si mateix, i no dels líquids o pens de vaporejar, que continguin extractes de cànnabis o e-líquids, ni tampoc del dabbing de concentrats. Aquests productes comporten les seves particularitats que abordarem pròximament amb més detall a RDR cànnabis.

2021-06-04T09:33:46+00:00

Comenta