Alternatives no tabàquiques: cigarretes d’herbes, cànnabis i alternatives amb nicotina sense fum

Si algú desitja deixar el tabac per  la raó que sigui, té moltes opcions on cercar. El tabac té impacte sobre 1.200 milions de persones globalment i és la causa primària  de mort prematura evitable. Els defensors de la reducció de danys del tabac proposen més esforços educatius entorn les alternatives al tabac.1 És important fixar-se que el tabac és part de pràctiques culturals en molts indrets del món i que no per a totes les persones acaba essent un problema.2 Tant si voleu deixar el tabac com si no, aquest apunt explora diverses possibles alternatives al tabac: algunes incorporen altres herbes; d’altres són opcions de consum sense fum.

L’ús del cànnabis per interrompre l’addicció a la nicotina

Fumar cànnabis és una manera habitual d’absorbir l’herba, i molta gent hi recorre com a via primària  d’administració. Però, és fumar cànnabis millor que fumar tabac? És difícil sentenciar aquesta pregunta.. Un estudi de 2005 suggeria que fumar cànnabis no és tan nociu per al cos com fumar tabac. Els investigadors demostraven que no hi havia cap relació entre el càncer de pulmó i fumar cànnabis, i que els compostos antitumorals del cànnabis podrien, en principi, compensar  alguns dels efectes carcinògens del fum.3 Això no significa que fumar cànnabis sol no tingui riscos associats o que no causi danys, ja que la combustió de l’herba també està associada amb malalties respiratòries i altres afeccions.

Les alternatives cannàbiques a fumar podrien ser beneficioses per maximitzar els beneficis de l’herba i mitigar els riscos potencials associats amb fumar. I encara, des d’una perspectiva de reducció dels riscos, augmentar el cànnabis a compte del tabac en el porros pot ajudar a disminuir la quantitat de tabac consumida. A més a més, hi ha creixent evidència que els components del cànnabis poden ajudar a interrompre l’addicció a la nicotina.4

CBD

El cannabidiol (CBD) s’ha començat a investigar pel seu potencial d’ajuda a reduir la dependència de l’alcohol, el tabac i altres substàncies. En un estudi fer sobre 24 fumadors, els subjectes que rebien un inhalador CBD reduïen significativament el nombre de cigarretes fumades en comparació amb el grup control, malgrat que no hi havia cap diferència comunicada en el desig de fumar entre els dos grups. En un altre estudi, el CBD oral semblava reduir la importància del tabac en els subjectes que se n’abstenien de consumir a la nit  en comparació amb el grup control. El CBD, però, no disminuïa l’efecte de la deshabituació ni el desig de consum. La recerca indica que el CBD per si sol pot no ser prou per abstenir-se del tabac a llarg termini, i que s’hauria de complementar amb altres mètodes de suport, com la teràpia conductual cognitiva.5

β-cariofilè  (BCP)

El BCP és un terpenoide que es troba en concentracions altes en algunes varietats de cànnabis, i és també present en el pebre negre (Piper nigrum). Es va dissenyar un assaig clínic sobre 48 fumadors de cigarretes que implicava vaporitzar-les amb oli essencial de pebre negre, una mescla de mentol de menta o un placebo. Es va trobar que l’oli  essencial de pebre negre reduïa significativament el desig de nicotina a causa que irritava els bronquis, que simulava l’acte  de fumar sense nicotina o de cremar el material de l’herba. Altres terpenoides del pebre negre, incloent-hi el β-cariofilè, els mircens i els pinens, també poden resultar d’ajuda per minorar la dependència de la nicotina.6

L’evidència preliminar i els informes anecdòtics indiquen que els components del cànnabis com el CBD i el BCP podrien resultar d’ajuda per a les persones que desitgen reduir o limitar el consum de tabac. Cal més recerca sobre els components dels cànnabis, però també sospesar els pros i els contres de la inhalació com a mode d’administració.

Alternatives d’herbes no tabàquiques

Algunes persones opten per fumar herbes a més a més o com a alternativa al tabac. Els cigarrets d’herbes es venen perquè són més segures i més sanes que les cigarretes de tabac. Com vam esmentar a l’article previ de la sèrie, hi ha una multitud d’herbes que es poden fumar. Alguns exemples comuns inclouen la fulla borruda (Verbascum thapsus), la damiana  (Turnera diffusa), la passiflora (Passiflora incarnata) i l’artemisa (Artemisia vulgaris). Malgrat la seva popularitat en certs cercles, no hi ha evidència quant al perfil de seguretat d’aquests vegetals després de la combustió i inhalació.. Fumar matèria herbàcia  de qualsevol planta pot produir efectes carcinògens, , i això inclou les alternatives al tabac.7

La Xina fou el primer país a crear una combinació de cigarretes d’herbes i de tabac indicades per al tractament de l’asma i la bronquitis. Les companyies  de tabac asiàtiques afirmen que les cigarretes d’herbes poden disminuir els perills per a la salut, al temps que ajuden a deixar de fumar i redueixen la síndrome d’abstinència. Un estudi en profunditat de la qüestió per part de la Societat Química Americana va trobar que “les cigarretes d’herbes són com a mínim tan perillosos com les cigarretes convencionals”. També van assenyalar que les herbes aptes per fumar com la damiana, l’artemisa i la pota de cavall poden conduir  a problemes metabòlics notables que podrien augmentar el risc de malaltia coronària, vessament i diabetis. Tanmateix, aquestes troballes són limitades encara i caldria més recerca  en la matèria.7

L’estudi de les herbes és relativament complex, més encara per l’abundància de components que contenen, tant coneguts com desconeguts. Els components específics de les herbes alternatives que podrien ser d’ajuda per deixar el tabac no estan encara ben descrits. Algunes persones prefereixen continuar fumant sense tabac i passar-se a altres herbes per aconseguir-ho.

Opcions tabàquiques sense fum

Actualment, hi ha informació molt limitada sobre les opcions tabàquiques sense fum com a via per deixar de fumar.8 Tanmateix, molta gent pot deixar de fumar tabac consumint-ne per altres vies. Aquí hi ha algunes opcions de consum de tabac sense fum i algunes de les seves característiques positives i negatives:

Rapè (pols tabàquic amazònic sovint mesclat amb altres herbes)

 • Pros: Pràctica cerimonial com a part d’una relació tradicional amb la planta, pas eficient de la nicotina al corrent sanguini, producte no comercialitzat.
 • Contres: Encara conté substàncies carcinògenes que poden evolucionar en càncer i altres malalties, manca d’estandardització del producte (fent difícil d’investigar-ne l’impacte sobre la salut), producció no regulada.9

Vaporitzador electrònic o cigarreta electrònica

 • Pros: La nicotina es vaporitza i per això no té el mateix nivell de substàncies carcinògenes que el tabac fumat, fum secundari mínim, portàtil i i re-emplenable (alguns models).
 • Contres: Els saboritzants són segurs en el menjar però poden ser problemàtics una vegada inhalats, els additius com el glicol de propilè poden conduir  a EVALI o bronquiolitis obliterant, els dispositius electrònics poden contenir metalls pesants.9

Xiclet  de nicotina o pegats

 • Pros: El xiclet es pot utilitzar per alleugerir ràpidament el desig de consum, els pegats ofereixen un nivell constant de nicotina per ajudar a la retirada, inodors, zero risc de fum secundari que pugui afectar terceres persones.
 • Contres: Molta gent troba que no satisfan el desig de fumar tabac, poden provocar efectes secundaris (nàusees, vòmits, irritació de gola i boca, privació del son).10

Plantar tabac per a l’autoconsum

 • Pros: Construir una relació més profunda amb la planta, autoconfiança, coneixement de la font, teràpia hortícola, eficàcia cost-benefici, cap additiu químic, evitació de les grans corporacions de tabac, evitació de les plagues hortícoles.
 • Contres: Exigeix temps i recursos, no evita els possibles impactes negatius en la salut, genera un potencial de dependència.11

Comentaris finals

Sempre és un bon moment per explorar la nostra relació amb el tabac, el cànnabis i qualsevol altra herba. Per què ens hi relacionem i què ens ofereixen? Què hi donem a canvi? Les usem com a crossa? Controlem nosaltres la relació o ens controlen elles? És útil observar la nostra relació amb les herbes sense jutjar-la i donar-nos l’oportunitat de sintonitzar-hi per determinar com ens fan sentir i veure el món. Que l’exploració ens sigui ben dolça.

Referències:

 1. Polosa R, Rodu B, Caponnetto P, Maglia M, Raciti C. A fresh look at tobacco harm reduction: the case for the electronic cigarette. Harm Reduction Journal. 2013;10(1):19.
 2. Nez Henderson P, Lee JP, Soto C, O′ Leary R, Rutan E, D′ Silva J, Waa A, Henderson ZP, Nez SS, Maddox R. Decolonization of Tobacco in Indigenous Communities of Turtle Island (North America). Nicotine and Tobacco Research. Feb 2022;24(2):289-91.
 3. Tashkin DP. Smoked marijuana as a cause of lung injury. Monaldi Archives for Chest Disease. 30 jun 2005;63(2).
 4. Russo EB, Marcu J. Cannabis pharmacology: the usual suspects and a few promising leads. Advances in pharmacology. 1 gen 2017;80:67-134.
 5. Chye Y, Christensen E, Solowij N, Yücel M. The endocannabinoid system and cannabidiol’s promise for the treatment of substance use disorder. Frontiers in psychiatry. Feb 2019;10:63.
 6. Russo EB. Taming THC: potential cannabis synergy and phytocannabinoid – terpenoid entourage effects. British journal of pharmacology. Ag 2011;163(7):1344-64.
 7. Abdel Rahman RT, Kamal N, Mediani A, Farag MA. How Do Herbal Cigarettes Compare To Tobacco? A Comprehensive Review of Their Sensory Characters, Phytochemicals, and Functional Properties | ACS Omega. ACS omega. 6 des 2022;7(50):45797-809.
 8. Nethan ST, Sinha DN, Chandan K, Mehrotra R. Smokeless tobacco cessation interventions: A systematic review. The Indian journal of medical research. Oct 2018;148(4):396.
 9. 1.Narby J, Rafael Chanchari Pizuri. Plant teachers : ayahuasca, tobacco, and the pursuit of knowledge. Novato, California: New World Library; 2021.
 10. Nicotine Gum: Friend or Foe [Internet]. Advanced Cancer Treatment Centers.
 11. Good DT. How To Grow Tobacco and Why You Should Grow It [Internet]. The Survival Gardener. 2014 [citat 22 març 2023].

Resum

Hi ha diverses alternatives a fumar tabac, incloent-hi cigarrets d’herbes, cànnabis, i fonts de nicotina sense fum. Fumar herbes de qualsevol origen botànic després de la combustió pot produir efectes carcinògens. . Igual com no hi ha evidència quant als seus perfils de seguretat un cop s’han cremat i inhalat, els cigarrets d’herbes sí se sap que són més segurs que els de tabac. Els productes per al consum de tabac sense fum tenen els seus pros i contres que s’exploren en aquest article. Els components de cànnabis com el CBD i  el β-cariofilè s’han investigat pel seu potencial en la reducció de la dependència del tabac. També es revisen aquí formes d’analitzar la nostra relació amb l’acció de fumar i la nostra vinculació amb les plantes.

2023-04-28T08:41:44+00:00

Comenta